קולקטיב מזרחי-אזרחי

קולקטיב מזרחי-אזרחי

تجمّع مزراحيّ مدنيّ

Mizrahi Civic Collective

אנחנו, קולקטיב של אזרחיות ואזרחים מזרחים, התאגדנו על רקע המהפיכה המשטרית שיזמה הממשלה החדשה להציג אלטרנטיבה אזרחית דמוקרטית לכל יושבי המרחב, הן בישראל והן בשטחים הכבושים.

פרסמנו עצומה המציגה את החזון מזרחי הדמוקרטי בעברית בערבית ובאנגלית, המבוסס על עקרונות של דמוקרטיה ואזרחות מהותיות.

היום פורסם נייר העמדה הראשון בעניין הביקורת על תכנית לוין-רוטמן ומערכת המשפט ונשלחו מכתבים לנשיא המדינה וליו”ר ועדת חוקה חוק ומשפט בבקשות לזימון להציג את נייר העמדה, במקביל להפסקת הליכי חקיקה. כמו כן נשלחו מכתבים לשר המשפטים וליועצת המשפטית לממשלה ברוח דומה

בימים הקרובים נפרסם עוד ניירות עמדה לסדר יום ציבורי חדש בתחומי החינוך, התרבות, התקשורת, הדיור, היהדות ועוד, החותר למחוק פערים, במקום להעמיקם, ברוח המאבק המזרחי לדורותיו.

החזון המזרחי הדמוקרטי הינו היוזמה השניה של הקולקטיב ומתבסס על הערכים המפורטים בעתירה המזרחית נגד חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

העתירה הוגשה ביום 1.1.2019 על ידי 57 עותרים ועותרות מזרחים המקדמים שיח יהודי-ערבי ביקורתי, אזרחי וסולידרי. לקריאת העתירה. העתירה מספרת את הצד האפל של הלאומיות הישראלית-היהודית המתחדשת בארצה ודורשת את ביטולו של חוק הלאום המקבע את האויבות בין העמים, מפריד בין יהודים וערבים , ומצמצם את האפשרות לחיים משותפים ושוויוניים

העתירה נתמכת בשמונה חוות דעת מומחים האוצרות בתוכן תחומי ידע המהווים יסוד, שאין בלתו להבנת השפעתו של חוק היסוד לביסוס אי השוויון והגזענות בחברה הישראלית. חוות דעת אלו ניתנו בתחומי ההיסטוריה, סוציולוגיה, גיאוגרפיה, מדע המדינה, הלשון העברית והערבית, שפה וחברה, וחקר התרבות.

2 thoughts on “קולקטיב מזרחי-אזרחי

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s